Pre obytné domy a ubytovacie zariadenia zabezpečujeme kompletnú starostlivosť v rámci upratovacích a udržiavacích služieb.

Zabezpečíme:
- umývanie chodieb, schodísk a výťahov
- umývanie presklenených častí objektu
- upratovacie práce okolo objektu
- výmena žiaroviek v osvetlení objektu
- zimná údržba chodníkov okolo objektu

Informácie k cenám nájdete v záložke Cenník pre obytné domy a ubytovacie zariadenia